• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI PUBLICZNYCH

IRF - Administrator wskaźnika WKF zakończył proces konsultacji publicznych. Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie 1 czerwca – 1 sierpnia 2023 roku, a ich celem było uzyskanie opinii interesariuszy WKF na temat zakończenia procesu opracowywania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej pn. Wskaźnik Kosztu Finansowania.


Zgodnie z zapisami pkt. 42 Polityki i procedury przeglądu, zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika oraz prowadzenia konsultacji Administrator publikuje podsumowanie procesu konsultacji.

Dokument: PODSUMOWANIE KONSULTACJI PUBLICZNYCH

Wyświetlony 1168 razy