• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

OGÓLNE MECHANIZMY KONTROLI

Zarząd IRF odpowiada za wdrożenie i utrzymywanie ogólnych mechanizmów kontroli, których celem jest zapewnienie, aby wskaźnik WKF był opracowywany i publikowany zgodnie z przyjętymi przez IRF zasadami, przepisami prawa, regulacjami i ustaleniami, obejmującymi polityki i procedury.

Główne mechanizmy kontroli umożliwiają Zarządowi IRF oraz Komitetowi Sterującemu realizację następujących procesów:
· zarządzanie jakością wskaźnika WKF i zapewnienia dobrej jakości danych wejściowych,
· zarządzanie konfliktem interesu,
· zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
· zapewnienie odpowiednich kompetencji i poziomu doświadczenia pracowników odpowiedzialnych za opracowywanie wskaźnika WKF.

Zasady Ogólne Funkcjonowania IRF


Zasady Ładu Korporacyjnego

- Struktura Organizacyjna Instytutu Rynku Finansowego sp. z o.o.

- Oświadczenie Zarządu Instytutu Rynku Finansowego sp. z o.o. dotyczące oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego