• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

KODEKS POSTĘPOWANIA

Kodeks Postępowania Banku Panelisty definiuje zasady przygotowania i dostarczania Danych Wejściowych do WKF przez banki wchodzące w skład Panelu WKF (BMR art. 15).

Dokument określa warunki, zgodnie z którymi:

- Administrator współpracuje z Bankiem Panelistą,

- Banki Paneliści przygotowują i przesyłają do Administratora Dane Wejściowe,

- Administrator dokonuje czynności związane z przyjmowaniem i przygotowaniem Danych Wejściowych w celu opracowywania WKF.

Kodeks Postepowania Banku Panelisty (obowiązujący od 23.04.2023 roku)