• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

PRZEGLĄD EKONOMICZNY WKF (17.05.2021)

W maju minęło pół roku od chwili otrzymania przez IRF zgody Komisji Nadzoru Finansowego na publikowanie Wskaźnika Kosztu Finansowania, jako zgodnego z Rozporządzeniem BMR wskaźnika stopy procentowej. W tym okresie WKF wykazał wysoki poziom stabilności a jego opracowanie było niezmiennie oparte o istotny wolumen transakcji depozytowych. Wartym odnotowania jest fakt, że mimo niemal zerowego środowiska stóp procentowych, paneliści WKF przyjmowali znaczną liczbę depozytów terminowych pozwalającą na niezakłócone obliczanie ważonego wolumenem kosztu finansowania – czego wyrazem jest publikowany WKF.

Dowodzi to wiarygodności i reprezentatywności opracowywanego przez IRF wskaźnika, co niewątpliwie sprzyja wykorzystaniu WKF w umowach finansowych w celu ograniczenia ryzyka prawnego (zgodności, regulacyjnego) i ryzyka rynkowego (bazowego – w celu stabilizacji wyniku odsetkowego banku).

Publikowany Przegląd Ekonomiczny przedstawia poziom i zmienność WKF na tle powszechnie stosowanego w umowach finansowych wskaźnika WIBOR oraz analizuje wolumeny depozytów stojące za opracowywanym wskaźnikiem. Przegląd został opracowany przez prof. Piotra Mielusa.

Przegląd Ekonomiczny WKF (17.05.2021)

Wyświetlony 1212 razy