• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI PUBLICZNYCH

IRF jako Administrator wskaźnika referencyjnego WKF zakończył proces konsultacji publicznych. Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie 1 marca – 31 marca 2023 roku, a ich celem było uzyskanie opinii interesariuszy WKF na temat proponowanej istotnej zmiany w Metodzie WKF polegającej na zmianie wartości progowej sumy bilansowej, tj. granicznej wartości sumy bilansowej, poniżej której banki mogą wejść w skład Panelu WKF.

Zgodnie z zapisami pkt. 42 Polityki i procedury przeglądu, zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika oraz prowadzenia konsultacji Administrator opublikował podsumowanie konsultacji (jest dostępne w zakładce Konsultacje Metody WKF).

 

Wyświetlony 442 razy