• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

PODSUMOWANIE II ETAPU PROJEKTU WKF

W centrali Banku BPS, w czwartek 12 września 2019 r., odbyło się trzecie spotkanie strategiczne Banków - Uczestników Projektu tworzenia Wskaźnika Kosztu Finansowania.

Celem spotkania była prezentacja Systemu WKF (system informatyczny) służącego do dziennego, automatycznego generowania Wskaźnika WKF oraz przedstawienie funkcjonującego procesu tworzenia Wskaźnika WKF. Uczestnicy Projektu WKF zostali zapoznani z kluczowymi dokumentami regulującymi procesy działania IRF w zakresie opracowywania Wskaźnika WKF, jak również procesami po stronie przyszłych Banków Panelistów.

Podczas spotkania omówiony też został harmonogramu dalszych działań, w szczególności kwestie związane z produkcyjnym uruchomieniem opracowywania Wskaźnika WKF oraz z planowanym złożeniem do KNF wniosku o zgodę na działalność Administratora wskaźników referencyjnych (zgodnie z BMR) i na opracowywanie Wskaźnika WKF.

IMG 1761

IMG 1770

IMG 1762

Pobierz załącznik:
Wyświetlony 59 razy